Ongeval

Wat moet u doen indien u een ongeval heeft gehad?

  1. Druk via de link hieronder de ongevalsaangifte VFV af.

    ongevalsaangifte VFV

  2. Vul de eerste pagina zoveel mogelijk in en vergeet niet een klever van de mutualiteit op het formulier te kleven! De tweede pagina dient door uw dokter te worden ingevuld bij uw eerste bezoek.
  3. Deponeer het ingevulde formulier (uw aansluitingsnummer zal door Marc ingevuld worden) in de brievenbus van onze secretaris thuis of de brievenbus aan de oprit van ons terrein.
    In het laatste geval is het aangewezen Marc daarvan te verwittigen via telefoon of e-mail.
  4. Ingevolge de nieuwe GDPR-wetgeving dient de aangifte ook door het slachtoffer of ouder van kind -13 jaar getekend te worden

Het ongeval moet binnen de 21 kalenderdagen aan de Bond worden aangegeven !!!

5.  Wanneer een dossier werd opgesteld door de KBVB zal U van onze secretaris een                     document ontvangen om te laten invullen wanneer U terug mag voetballen en                         genezen bent.

6 .   Als er kinébeurten nodig zijn, dan dient dit op voorhand te worden aangevraagd en                goedgekeurd, anders wordt er niet in terugbetaald.

7  . Onkostennota’s en verschilstaat mutualiteit dienen te worden doorgegeven aan onze            secretaris na het  indienen van het genezingsattest.

8.   Ongevallendossiers blijven maximum 2 jaar openstaan.