Wat te doen bij een ongeval?

Volg de volgende stappen om het ongeval aan te geven.

01

Druk op de knop

Druk op de onderstaande klop en druk de ongevalsaangifte af.
02

Vul het formulier in

Vul het document in en laat het ondertekenen door de dokter en vergeet niet een klever van de mutualiteit op het formulier te kleven.

03

Dien het formulier in

Deponeer het ingevulde formulier (uw aansluitings- nummer zal door Marc ingevuld worden) in de brievenbus van onze secretaris thuis of de brievenbus aan de oprit van ons terrein.


04

Stuur een mail

Stuur een bericht naar marcsanders1965@ gmail.com met volgende info: datum ongeval, omstandigheden (bv: al rennend, springend, contact met tgp,...) en de aard van de kwetsuur.Belangrijk!

Wanneer een dossier werd opgesteld door de KBVB zal je van onze secretaris een document ontvangen. Dit document moet je invullen om zo aan ons te laten weten wanneer je terug mag voetballen en genezen bent. Je dient dit document dan ook aan ons terug te bezorgen. 

Als er kinébeurten nodig zijn, dan dien je dit op voorhand aan te vragen en moet het worden goedgekeurd, anders wordt er niet in terugbetaald.

Onkostennota’s en verschilstaat mutualiteit dienen te worden doorgegeven aan onze secretaris na het  indienen van het genezingsattest.

Ongevallendossiers blijven maximum 2 jaar openstaan.