Ongeval

Wat moet u doen indien u een ongeval heeft gehad? Vanaf nu alles digitaal te versturen via Kickoff door G.C.  

  1. Druk via de link hieronder de ongevalsaangifte VFV af.
    https://balgerhoekevoetbal.files.wordpress.com/2022/08/medisch-getuigschrift.pdf
  2. Vul het document in, ondertekend ook door de dokter en vergeet niet een klever van de mutualiteit op het formulier te kleven! 
  3. Deponeer het ingevulde formulier (uw aansluitingsnummer zal door Marc ingevuld worden) in de brievenbus van onze secretaris thuis of de brievenbus aan de oprit van ons terrein.
    Stuur een bericht naar marcsanders1965@gmail.com met volgende info : – datum ongeval – omstandigheden van het ongeval (al rennend, springend, contact met tgp,… ) – aard van de kwetsuur 
  4. Ingevolge de nieuwe GDPR-wetgeving dient de aangifte ook door het slachtoffer of ouder van kind -13 jaar getekend te worden

Het ongeval moet binnen de 21 kalenderdagen aan de Bond worden aangegeven !!!

5.  Wanneer een dossier werd opgesteld door de KBVB zal U van onze secretaris een                     document ontvangen om te laten invullen wanneer U terug mag voetballen en genezen bent.

6 .   Als er kinébeurten nodig zijn, dan dient dit op voorhand te worden aangevraagd en                goedgekeurd, anders wordt er niet in terugbetaald.

7  . Onkostennota’s en verschilstaat mutualiteit dienen te worden doorgegeven aan onze secretaris na het  indienen van het genezingsattest.

8.   Ongevallendossiers blijven maximum 2 jaar openstaan.